ปฏิทินยานพาหนะ ปี 2566
ระบบจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) สพม.กำแพงเพชร
หมายเหตุ:
  สถานะ 0    จองรถแล้ว รอการมอบหมาย
  สถานะ 1    มอบหมายรถและคนขับแล้ว
  สถานะ 1.1   ประเมินแล้ว ยังไม่ได้กรอกเลขไมล์
  สถานะ 1.2   กรอกเลขไมล์แล้ว ยังไม่ได้ประเมิน
  สถานะ 2.0   กรอกข้อมูลเสร็จสิ้น
  สถานะ 2.1   ยกเลิกเนื่องจากไม่มีรถ
  สถานะ 2.2   ยกเลิกเนื่องจากขอเปลี่ยนใช้รถส่วนตัว
  สถานะ 2.3   ยกเลิกเนื่องจากติดภารกิจอื่น